Kvardagen

Jobb heima?!?!?!

Eg blei nesten litt sint når eg les detta på db.no…..Eller rettare sagt eg blei irritert! Kan ikkje berre sei at folk ska jobba heima! Korleis hadde barnehagane fungert viss dei ansatte ikkje kom med toget og heller tok ein dag heima….. Ikkje ALLE kan jobba heimantfra!!! Sånn…. da hadde fått det ut…. puh…