Sivius sa du?

Kvifor Sivius?
-Ei venninne av meg på vgs fann ut at Sivius måtte væra den latinske formen for Siv, dette fann stad i ein plantelæretime der me skulle læra usannsynleg mange latinske plantenavn.

Ja litt kjapp info kanskje….:
Navnet er fortsatt Siv
Er ein god 1985 årgang.
Fødd og oppvoksen i ei fjellbygd på Vestlandet
Jobbar i barnehage og bur for tiden i Oslo.

Bloggar med ujamne mellomrom!